Saregama TV Shows Tamil
Saregama TV Shows Tamil
 • 101 ਵੀਡੀਓ
 • 1 440 420 177 ਦ੍ਰਿਸ਼

ਵੀਡੀਓ

Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 112 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romantic song | Roja Serial
ਦ੍ਰਿਸ਼ 243 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romantic song | Roja Serial
ਦ੍ਰਿਸ਼ 354 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 157 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romantic song | Roja Serial
ਦ੍ਰਿਸ਼ 198 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 199 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romantic song | Roja Serial
ਦ੍ਰਿਸ਼ 189 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1511 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romantic song | Roja Serial
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2813 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17914 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romantic song | Roja Serial
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5916 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2116 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romactic scene | Roja & Arjun | Romantic scene from Roja
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3117 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3019 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hilarious Fighting Scene | Roja and Arjun | Roja Serial
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6120 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romactic scene | Roja & Arjun | Romantic scene from Roja
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7521 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 18923 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Rojun's Romactic scene | Roja & Arjun | Romantic scene from Roja
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2523 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4624 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5126 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Comedy Bytes | Super Hit Comedy Scene | Roja Serial | Roja & Arjun
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8127 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | kamatchi's Byte | Roja | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 482 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Balu's Byte | Roja | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 352 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Kalpana's Byte | Roja | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1562 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Prathap's Byte | Roja | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 452 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Anu's Byte | Roja | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 462 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Aswin's Byte | Roja | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 922 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Sabari's Byte | Chandralekha | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 222 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Lekha's Byte | Chandralekha | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 422 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Chandra's Byte | Chandralekha | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 322 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Roja's Byte | Roja | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1382 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Stay At Home | Arjun's Byte | Roja | New Episode Coming Soon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2182 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 598 | 3rd Apr 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 382 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1650 | 3rd Apr 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 182 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1650 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2602 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 597 | 2nd Apr 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 292 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1649 | 2nd Apr 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 142 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1649 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2502 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 596 | 1st Apr 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 212 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1648 | 1st Apr 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 112 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1648 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2042 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 595 | 31st Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 252 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1647 | 31st Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 122 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1647 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1912 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 594 | 30th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 222 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1646 | 30th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 152 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1646 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2312 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 593 | 27th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 302 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1645 | 27th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 252 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1645 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2392 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 592 | 26th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 232 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1644 | 26th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 112 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1644 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1922 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 591 | 25th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 152 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1643 | 25th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 72 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1643 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1532 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 590 | 24th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 112 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1642 | 24th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 112 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1642 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1562 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 589 | 23rd Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 132 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1641 | 23rd Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 142 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1641 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2442 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 588 | 21st Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 182 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHANDRALEKHA Serial Highlights | Episode 1640 | 21st Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 92 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chandralekha Promo | Episode 1640 | Shwetha | Dhanush | Nagasri | Arun | Shyam
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2732 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROJA Serial Highlights | Episode 587 | 20th Mar 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 102 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • Susan Thomas
  Susan Thomas ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun got so many chances but didn't use it.He could have asked Balu to bring his parents.He could have made his aunty Yashoda to serve her in-laws and make them stay with her kids.He could make Anu(Priya) say to her grandmother to get Ashwin married to Pooja.Or make her sign a letter like Ashwin was made to sign that she wouldn't marry Ashwin...Why drag this like this😠😡😠😧

 • Rajagopalan Palanisamy
  Rajagopalan Palanisamy 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ஒரு பெண் ரோஜாவைப் போலிருந்தால் அவளுக்கு வாய்க்கும் கணவன் அர்ஜுனைப் போலிருப்பான். மாமியார் கல்பனா போலிருப்பார். மாமனார் பிரதாப் போலிருப்பார். குடும்பமும் சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்தக் காலத்துப் பெண்களிடம் இவ்வளவு நல்ல பண்புகளை எதிர்பார்க்க முடியவில்லையே முப்பாத்தம்மா. ஆவதும் பெண்ணாலே. அழிவதும் பெண்ணாலே.

 • Karthikeyan K
  Karthikeyan K 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Saregama tv shows.. please consider.... Maya machindra Tamil serial upload please consider it...

 • Uthmaleeba Naleem
  Uthmaleeba Naleem 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Arjun Roja
  Arjun Roja 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun Roja's so cute lovely song 🌹👸🌹💕🤣💕

 • Arjun Roja
  Arjun Roja 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun Roja's 👮 police officers semma comedy 😃😃😃 Naveen comedy

 • Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy
  Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  அச்சு குல்பி பாவனை கியூட்.பாட்டு சூப்பர்.

 • Mukil Kabaddi
  Mukil Kabaddi 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ரோஜா சேரில்

 • raghu nath
  raghu nath 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun super super Arjunroja yapoveme cute lovely couple

 • Saru Bhavu
  Saru Bhavu 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I know this song only because of this episode 💙 superb direction😍💯 Rojun 💙

 • puni Panner
  puni Panner 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Both of expression so cute👌miss u arjun roja❤️❤️

 • Jesima. P
  Jesima. P 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Background song awesome👍 Arjun looks handsome 😍 All scenes lovesome ❤️

 • Nithya Gulasekaran
  Nithya Gulasekaran 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Seriel Epo continue panuvinga

 • un premakumari
  un premakumari 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச எப்பிசோடு

 • arokiya raja raja
  arokiya raja raja 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mind blowing scene in Roja serial. Priyanka is so lovely, cute and gorgeous in saree. I love all her movements in traditional look. Sibbu is acting very well for this romantic background song for this scene.

 • Nandhini murugesh
  Nandhini murugesh 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Favvvvv first time arjun one side love duet

 • Mageshwari Sugumar
  Mageshwari Sugumar 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjunnn♥️

 • Sharadhaa Shardha
  Sharadhaa Shardha 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  One of my favourite episode in this episode my favourite Arjun sir so cute expression

  • Devi R
   Devi R 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Hai sis

 • shamim begam
  shamim begam 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Beautiful scene👌. ROJUN😍😍

 • Rama Sreekantham
  Rama Sreekantham 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Awesome song selection for the situation, Arjun and Roja. 🤩😍👌💖💜

  • Padma RR
   Padma RR 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Yeah...all songs in Roja serial sounds like the lyrics were written for this serial and original movie is only second to this. Plus we got to hear lot of good lyrics and music from movies never heard before ..

  • Ayshwarya Ravi
   Ayshwarya Ravi 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Hi sis how are you

 • Susila mithun
  Susila mithun 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Old episode it was very nice but new episode eppa varmnu theriala

 • Vaishali.T 9-B 1 0 5 5 2
  Vaishali.T 9-B 1 0 5 5 2 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Who are all missing rojun like

 • Vaishali.T 9-B 1 0 5 5 2
  Vaishali.T 9-B 1 0 5 5 2 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  One of my favourite episode rojun's expression forever..we are missing rojun's romance and Roja serial

 • Abdul Ravoof
  Abdul Ravoof 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super scene

 • Safrin Jafar
  Safrin Jafar 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super scene 😍😍

 • Suye Suye
  Suye Suye 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  One of unexpected episode and scene of RoJun 😍😍😍

 • தமிழோசை - TamilOsai Media
  தமிழோசை - TamilOsai Media 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Roja & Arjun = Rojun's❤, Waiting for new episodes.

 • Manju Vellaiswamy
  Manju Vellaiswamy 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kindly pls entha episode no.pls yarathu send pandrengala

 • Deepa Aravind
  Deepa Aravind 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Marvellous scene💕💕The time when arjun gets his first love 🥰🥰And the background music suits the scene very well 👍👍Cute RoJun❤Arjun's expressions mindblowing👏🤗

  • Deepa Aravind
   Deepa Aravind 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Safrin Jafar Yes🤩

  • Deepa Aravind
   Deepa Aravind 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R 💙👍

  • Safrin Jafar
   Safrin Jafar 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Arjun expression 😍😍

  • Devi R
   Devi R 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   😍😍

 • Srinivasan Venkatasamy
  Srinivasan Venkatasamy 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So nice love it

 • manokaran m
  manokaran m 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  THIS IS ONE OF MY FAVORITE EPISODE BOTH ARE EXPRESSION SO CUTE

 • Sunitha S N
  Sunitha S N 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun and Rojun sema azhagu 😍😍

 • Babu Banu
  Babu Banu 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👍🏹💟🌹💗💗💗💚💚💚💝💝💝💙💙💙💟💟💟💛💛💛💖💖💖💘💘💘💓💓💓💜💜💜

 • monisha
  monisha 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  My favourite scene arjun semma handsome

 • Puspa Verasamy
  Puspa Verasamy 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😘😘😘😘😘😘

 • Devi R
  Devi R 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun lovela fall ana scene 😍😍 Paravasamaga paravasamaga Roja serial varuga varuga !!!! Suthamai suthamai DNA golmal illamal varuga varuga !!!! Ethir parpukkaludan fans 💐💐💐 Rojun backbone of serial.

  • Devi R
   Devi R 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @007 Pro 😍😍😍🙌🙌💐💐

  • 007 Pro
   007 Pro 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R முயற்ச்சி செய்கிரேன்

  • Devi R
   Devi R 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @007 Pro லொள்ளு வேண்டாம். Positive தான் வேண்டும்.

  • 007 Pro
   007 Pro 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R லொள்ளு சபா தலைவர் பேசுரம்மா இந்த லொள்ளையும். பாக்க. துடிக்கும். ரசிகர்கள் இருக்கும் வரை லொள்ளு. தொடரும் 😆😆😆😆

  • Devi R
   Devi R 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @vani m Nair 🤭🤭

 • Vani R
  Vani R 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😍😍😍💞💞💞❣️❣️🌹🌹🌹🌹

 • Phylys
  Phylys 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  loved it

 • prabha prabha
  prabha prabha 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Amazing scene 🤗🤩 ROJUN semma cute🤗😍❤️😘 Nice song and cute expression of Rojun💕

  • vani m Nair
   vani m Nair 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R good night sis saptegala

  • vani m Nair
   vani m Nair 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @007 Pro good night brother saptegala

  • vani m Nair
   vani m Nair 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @prabha prabha saptache. good night

  • prabha prabha
   prabha prabha 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @vani m Nair Mmm 👍

  • vani m Nair
   vani m Nair 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @prabha prabha AR. 🌹👌👌

 • Aysha Leena
  Aysha Leena 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Very nice ❤️

 • pukal pukal
  pukal pukal 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Miss you Roja serial Song 👌💗😋👌 I'm waiting (Arjun &Roja)rojun Please next episode 😭😭🤣😂 My favorite serial

 • pukal pukal
  pukal pukal 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Miss you Roja serial Song 👌💗😋👌 I'm waiting (Arjun &Roja)rojun Please next episode 😭😭🤣😂 My favorite serial

 • 007 Pro
  007 Pro 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  அர்ஜூன். இந்த. சீன்ல. ரொம்பவே அழகாருக்காரு👌💐

  • Sasi kala & arshsa
   Sasi kala & arshsa 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம் 🙏🙏🙏🙏

  • 007 Pro
   007 Pro 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Deepa Aravind good night sis🙏

  • prabha prabha
   prabha prabha 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R corona pblm ye innum solve agala...athukulla locust vanthuruchu...innum Enna vellam varapotho😥😥😥

  • Devi R
   Devi R 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @prabha prabha Good night for all

  • Devi R
   Devi R 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Sasi kala & arshsa இப்போது இது போய் எது வருமோ

 • Devipriya Venkatesh
  Devipriya Venkatesh 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Rojun expression king and queen forever!!😎😎

 • Phylys
  Phylys 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  loved it

 • Devipriya Venkatesh
  Devipriya Venkatesh 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Roja arjun minnadi vandu shoot pannadum arjun mayangavadum😘😘😍😍😍. Arjun's all wall standing positions superb!! Adha Vida arjun police officer face podhipadhu sema very level cutie!!

 • Gowthami Mohan
  Gowthami Mohan 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So cute and lovely rojun💕💕💕💕🥰🥰🥰🥰😍😍😍

 • Sanu P
  Sanu P 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun darling 😘😍

 • Jaya Priya
  Jaya Priya 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Waiting for roja serial new episode and roja Arjun come back soon

 • Elagiha Thavarajasothy
  Elagiha Thavarajasothy 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  This is one of my favourite songs feat arjun

 • Ganesh P R
  Ganesh P R 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😍😍

 • Maheshwari Kps
  Maheshwari Kps 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  யாரெல்லாம் ரோஜா சீரியலை ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பன்றீங்க

  • Vignesh M
   Vignesh M 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Yes bro roja serial ரெம்ப மிஸ் பண்றோம்

  • un premakumari
   un premakumari 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Me

  • Sharadhaa Shardha
   Sharadhaa Shardha 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Me

  • pukal pukal
   pukal pukal 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   🙋

 • Kannan Kuttus
  Kannan Kuttus 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun and roja super

 • Kannan Kuttus
  Kannan Kuttus 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Best scene

 • vani m Nair
  vani m Nair 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun. Roja Smile super 👌👌👌 song👌👌🌹🌹🌹

  • Devi R
   Devi R 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Good night for all

  • Devi R
   Devi R 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @prabha prabha sapitachi sis .

  • prabha prabha
   prabha prabha 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R saptacha sis... good night sister

  • prabha prabha
   prabha prabha 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @vani m Nair saptacha sis... good night sister

  • prabha prabha
   prabha prabha 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @007 Pro eat well then sleep bro.. good night

 • Sangeetha Ashok
  Sangeetha Ashok 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Favourite scene

 • Mohanthas Mohanthas
  Mohanthas Mohanthas 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  super

 • Jeevi Jeevi
  Jeevi Jeevi 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ada serial yaepo poduvinga solluga pa

 • Sharmila A
  Sharmila A 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Roja wat is ur real voice

 • isha ish
  isha ish 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  wtg for roja serial next episode..plz update us

 • Latha Balan
  Latha Balan 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Old episodes are good. Upto 300 episodes fine.after that not upto the level.some dialogues are repeated especially Annapoorni patti. please send out Anu named priya from that house and also Yasodha Balu. Then the court case will go smoothly. Also prove that the blood for DNA sent was wrong and please tell what is the blood group of Anu alias Priya.

 • Sprabu Suresh
  Sprabu Suresh 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Semma comedy

 • vinoth kumar
  vinoth kumar 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Jutjj

 • Pasupathi 2003
  Pasupathi 2003 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Iam really miss this serial

 • Jeevi Jeevi
  Jeevi Jeevi 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Serial yaepo poduvinga

 • Keerthana Keerthana
  Keerthana Keerthana 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun Roja comedy semma

 • lila paty
  lila paty 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Naveen should get award for comedy

 • lila paty
  lila paty 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Semma comedyyy😃😃😄😄😃😀😍

 • Praveen Kumar
  Praveen Kumar 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Vela Velanganni
  Vela Velanganni 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Valli serial podunga

 • Jubaira Jubbi
  Jubaira Jubbi 22 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  When roja serial will start

 • vijay fans
  vijay fans 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Marana mass comedy's

 • vijay fans
  vijay fans 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • un premakumari
  un premakumari ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ரோஜுன், நவீன் கூட்டணி எப்பவுமே super தான்

 • Tamil Selvi
  Tamil Selvi ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun school day's la eathuna nal leave poturuka Serious timelaum romance panna unnala muttum than mudium

 • Delilah Fernandes
  Delilah Fernandes ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow superb comedy show arjun .so romantic 👌👌👌

 • Rama Sreekantham
  Rama Sreekantham ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Semma comedy of ROJUNS. Naveen mind voice , Arjun dialogues police get up of ROJUNS, Arjun teaching Roja how to use the gun, so romantic. Combo of these three are super. 😂😂😅😇❤️🌹

  • Devi R
   Devi R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Hai sis. How are you sis

 • Ayshwarya Ravi
  Ayshwarya Ravi ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Rojun and Naveen combination la scenes edunga pls.. roja Ku dubbing pesravanga indha episode la pesra marinpesunga ippom konji konji pesuranga adu venam..

  • Devi R
   Devi R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Ayshwarya Ravi very nice

  • Devi R
   Devi R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Ayshwarya Ravi oh inga konjam dull than. Ana konjam konjam release pannaranga. Nanga engeyum pogala

  • Ayshwarya Ravi
   Ayshwarya Ravi ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   If u are asking pblm in us it happened in South side of America ...generally here people are saying south side people will see racism..but we are at North near to Canada here no such issues till I didn't faced anything like that ... All the pblm are at sout part ofamerica our side it is clean.. All my neighbor and who ever I mingled are really nice and very good in nature .

  • Ayshwarya Ravi
   Ayshwarya Ravi ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R Enga state paraval cases increase agarathu Kami ayiruku..no body is following any rules beach,park ellam opened sari kuttam..na engayum Pola . Chennai la epadi iruku

  • Devi R
   Devi R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Sister unga area eppadi irukku

 • Delilah Fernandes
  Delilah Fernandes ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super romantic scene arjun 👌👌👌

 • Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy
  Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ரைட்டர் கதையை நல்ல எழுதுங்கள் .போரடிக்காதீங்க தயவுசெய்து.

  • Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy
   Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   @vani m Nair 🙏🌹.

  • vani m Nair
   vani m Nair ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy super 👌👌👌 🌹

  • Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy
   Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R தோசை sis.கலக்கிறேங்க லாக்டவுணில்.

  • Devi R
   Devi R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy அடை வெண்ணெய் வெல்லம். நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க

  • Devi R
   Devi R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy நல்லா இருக்கேன் sis. கதை இதுல இல்லை sis. அதான் கேட்டேன்.

 • Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy
  Sivagnanalakshmi Sundaramoorthy ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  அர்ஜுன் ரோஜாவுக்கு துப்பாக்கி சுட கத்து கொடுத்தது கியூட்.

 • Vaishali.T 9-B 1 0 5 5 2
  Vaishali.T 9-B 1 0 5 5 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Saregama tv shows did you started the shooting or not give some information to us. we are waiting for roja serial and we are missing rojun. And take serial into positive manner please..

 • Vaishali.T 9-B 1 0 5 5 2
  Vaishali.T 9-B 1 0 5 5 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Semma comedy rojun are cute always..

 • Jaisingh Sugumaran
  Jaisingh Sugumaran ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The story writer is showing even the Criminal lawyers as unwise.

 • Gopal Lakshmi
  Gopal Lakshmi ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super comedy and Arjun roja in police costume semma and romance scene semma fantastic

 • Sahana Kasiviswanathan
  Sahana Kasiviswanathan ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Semma comedy😂Rojun in police getup👏👏Roja fumbling with the gun and Arjun teaching her how to use it with cute romance is superb! 🤗💕Old is Gold🤩Naveen’s dialogue @2:04😂😂

 • aishwarya rai
  aishwarya rai ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Next episode ???

 • Jesima. P
  Jesima. P ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Semma comedy Rojun & Naveen 😝 AR so cute expressions in the last scene confused by Naveen's story. 😄

 • NP ENTERTAINMENT TAMIL
  NP ENTERTAINMENT TAMIL ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  My favorite scene i won't forget this moment.

 • Vani R
  Vani R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sama comedy and i love this scene

 • pukal pukal
  pukal pukal ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Naveen comedy super 👌😋

 • Shalini dharma
  Shalini dharma ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Police custom la ROJUN SEMA CUTE a alaga erukaga😍😍😍😍 Avaga romance☺☺☺ Naveen mind voice SEMA SEMA 👌👌👌👌 SEMA CUTE PAIR ROJUN 😍😍😍😍😘😘😘😘😘

  • vani m Nair
   vani m Nair ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @prabha prabha good night

  • vani m Nair
   vani m Nair ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   Good night sis

  • vani m Nair
   vani m Nair ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Shalini dharma dinner saptegala Yenna spl sis good night sis

  • prabha prabha
   prabha prabha ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Shalini dharma fine sis..u how

  • vani m Nair
   vani m Nair ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Shalini dharma good evening sis. ☕

 • pukal pukal
  pukal pukal ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Arjun &Roja Police getup super 👍 Excellent 🤭 I love you (Roja & Arjun)💞 My favorite couple 🤴👸 I miss you ROJA serial 😭🤣😂

 • pukal pukal
  pukal pukal ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Police getup super 👍 Excellent 🤭 I love you (Roja & Arjun)💞 My favorite couple 🤴👸 I miss you ROJA serial 😭🤣😂

 • Babu Banu
  Babu Banu ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  arjun💟roja navin comedy 👌👍

 • Thilaksan25 Thilaksan25
  Thilaksan25 Thilaksan25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi very Nice

 • Thilaksan25 Thilaksan25
  Thilaksan25 Thilaksan25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Deepa Aravind
  Deepa Aravind ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  This is my favourite Comedy Byte of Roja serial 🤩🤩 Arjun looks amazing in this getup ❤ RoJun soooooo cute🤗Best comedy combo of Naveen and RoJun🥰🥰

  • Deepa Aravind
   Deepa Aravind ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R Yes....You are rt sis👍👍Sw forgot....Logic missing...it happens in that point of time only...Intha scene appo daan varum...Roja already has seen sakshi,but Epi 232 la,first time pakra maadhri kaatuvanga....Arjun pakkala pola🤣🤣

  • Devi R
   Devi R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Deepa Aravind court scene

  • Deepa Aravind
   Deepa Aravind ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R Sis,priya fake ah neraya dhadava mayangi vizhunthirka....Which scene are you asking sister🥰🥰

  • Devi R
   Devi R ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Deepa Aravind Enakku oru doubt priya mayangi vizhuntha scene la sakshi irunthale appo Arjunukku friend remainderla varalya. Intha scene appo than varutha enakku doubt clear pannunga.

  • Deepa Aravind
   Deepa Aravind ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

   @Devi R ❤️🥰🥰

 • ganesan s l
  ganesan s l ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Saregama team nenga new episodes oda varathu perusu Ella full positivity storyoda vanga pls. Episode 600 vara pothu so first bahaiyaganesh casea Arjun investigate panni seekrama complete panramathiri kameenga. Antha santhmoorthya aiyyava pakkave pavama eruku. Law and lawyer win panramathiri kamichi public good messages sollunga. Old episodes Ulla mari Arjuna mass and brilliant criminal lawyera kameenga. Arjun Rojava dummya kamika vendam🙏🙏. Arjun, Roja, Kalpana Amma, Prathap, Sumathi Amma, Naveen, Entha charactersku most importance kudunga. ArjunRoja va avanga lifela Happya eruka vidunga. Court scenes, Arjun office scenes, Arjun Naveen combination la scenes, Naveen comedy scenes ethu ellathiyum neriya kameenga. It's our humble request.