YASH KE EXPERIMENTS
YASH KE EXPERIMENTS
 • 101 ਵੀਡੀਓ
 • 641 973 066 ਦ੍ਰਿਸ਼

ਵੀਡੀਓ

WATERMELON VS SODIUM METAL तरबूज मे सोडियम
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5376 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
BIG COCA COLA BALLOON VS MENTOS
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8218 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
FEVI KWICK VS HAND SANITIZER
ਦ੍ਰਿਸ਼ 15218 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
PLASTIC BOTTLE ROPE (जुगाड़) HACK
ਦ੍ਰਿਸ਼ 34925 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
LOCK VS ACID | तेजाब से ताला खुलेगा ?
ਦ੍ਰਿਸ਼ 46128 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
HOOKHA AT HOME
ਦ੍ਰਿਸ਼ 416ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
COLOR SMOKE in LIQUID NITROGEN
ਦ੍ਰਿਸ਼ 321ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FIRE EXTINGUISHER IN BALLOON
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5752 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
JUZT JELLY DHAMAKA
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4972 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
AUTOMATIC FOUNTAIN
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3772 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
COLOUR CLOUD VS FIRE EXTINGUISHER
ਦ੍ਰਿਸ਼ 9792 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
HOLI GADGETS 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 32 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
TYPES OF COLOR SMOKE HOLI 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8032 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BIG WATER BOTTLE ROCKET ₹5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2482 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
GULAAL SUTLI KE CIRCLE MEY CHAKRI
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1412 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
HOLI STASH 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BREAKING LOCK BY FREEZING | क्या ताला टूटेगा?
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2163 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FREEZING ALCOHOL | WHISKY VS LIQUID NITROGEN
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5463 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
WOODLAND SHOE TEST WITH BIKES
ਦ੍ਰਿਸ਼ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
HUMAN ROCKET | FIRE EXTINGUISHER ROCKET
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6404 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FLAME THROWER VS FIRE EXTINGUISHER
ਦ੍ਰਿਸ਼ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROCKET KE CIRCLE MEY CHAKRI
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2425 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
3X ROCKET
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2275 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
COCONUT VS SODIUM METAL
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4196 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
बोतल फोड़ने का तरीका | Exploding water bottles
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2966 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Which water is good ? कोनसा पानी पिये ?
ਦ੍ਰਿਸ਼ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
LED VS ANAR
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5496 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Flying Sutli with Skyshot
ਦ੍ਰਿਸ਼ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BIG SKYSHOT TESTING
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
SKYSHOT 1000 BIGGEST EVER
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Biggest Diwali Stash 2019
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BIG Anaar Drop Test
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4927 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ANAAR ROCKET COMBO
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6117 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Handmade Skyshot
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4347 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Types of Fuljhadi
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1817 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Fat Bijli ladi
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4307 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Jharne wala pataka | FALLS fireworks
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3677 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CYLINDER BOMB
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Music Party SKYSHOT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2207 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Green Pataake
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5427 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Types of Skyshot
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BIG chatar patar
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7397 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
which butterfly to buy ?
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4497 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BANDOOK VS COLD DRINK CAN
ਦ੍ਰਿਸ਼ 9437 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
7SHOTS ke circle mey CHAKRI
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8747 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
MERRY GO ROUND
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6507 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BIGGEST CHAKRI
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Types of Anaar 2019 || Anaar Testing
ਦ੍ਰਿਸ਼ 37 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ANAAR SUTLI COMBO
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2957 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ANAAR BIJLI COMBO
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
HANDMADE BIG ROCKET gone wrong
ਦ੍ਰਿਸ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BIGGEST SAAP KI GOLI
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6477 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Blue Bijli Mountain
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7937 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROCKET CHAKRI
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2907 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Whistle Pencil Show
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4388 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
No Sound Skyshot | बिना आवाज़ वाला SKYSHOT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3098 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Kung Fu ( chinese bijli ladi )
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4188 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Tyre k andar Sutli ke circle mey Chakri
ਦ੍ਰਿਸ਼ 228 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chakri vs Steel Glass
ਦ੍ਰਿਸ਼ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Aluminium Foil vs Sutli
ਦ੍ਰਿਸ਼ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Sutli vs Cello tape (super powerful sutli)
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4498 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Rocket Underwater | पानी के अंदर राकेट
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6149 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BALL from Slippers | चप्पल से बनी बॉल
ਦ੍ਰਿਸ਼ 29 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Underground Bijli ladi
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1809 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
SHAVING FOAM UNDERWATER | shaving cream pani ke andar
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1289 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BIG ROCKET VS CAR
ਦ੍ਰਿਸ਼ 29 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
COCA COLA MENTOS UNDERWATER
ਦ੍ਰਿਸ਼ 9449 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Patang mey lagai bijli ki ladi | kite with crackers
ਦ੍ਰਿਸ਼ 19 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
PETROL VS FEVI KWICK
ਦ੍ਰਿਸ਼ 29 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
KITE STASH 2019 | 15 aug special kite collection
ਦ੍ਰਿਸ਼ 39 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Big Water bottle vs Sodium metal
ਦ੍ਰਿਸ਼ 19 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Frying bijli
ਦ੍ਰਿਸ਼ 19 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Petrol vs Sodium Metal
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7969 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
बर्फ में फूलझड़ी जलेगी ? | Fuljhadi in Ice
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1189 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
घर पे बनाए कोयले |Charcol | wood gas
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3119 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Splendor vs FZ with Cello Tape
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2629 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Biggest ever || सबसे बड़ा कलर स्मोक
ਦ੍ਰਿਸ਼ 29610 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
SUTLI waterproof with FEVI KWIK
ਦ੍ਰਿਸ਼ 210 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FEVICOL VS SODIUM METAL
ਦ੍ਰਿਸ਼ 13610 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Fevicol VS Sodium metal (unedited)
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5010 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Computer CPU VS SUTLI
ਦ੍ਰਿਸ਼ 13110 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • khushnawaz alam
  khushnawaz alam ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Agar camera 🎥 pe gir jata fir kya hota yaar🤪🤪🤪

 • Two Brother
  Two Brother 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai ap apne gold play boutton ki casting karo

 • funny empire
  funny empire 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai itna kyu waste kar Rahe ho

 • NRK NoNu
  NRK NoNu 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai agr watermelon ko umbrella k holder k parallel lagaoge to centre of gravity change ho jaayega or wo ussi trf bend hoga Because of heavy weight of watermelon So Watermelon or Umbrella Dono ka center of gravity ek hé line pe hoga to results will be better for sure I mean to say umbrella k handle pe side me mtt baandho watermelon ko Just uske niche baandh bhai

 • anubhav prakash
  anubhav prakash 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mera baat man aur dobara video bana, phir dekhna kaise land krta hai

 • anubhav prakash
  anubhav prakash 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Abey main sochta tha ki budhhiman science ka student hoga tu, lekin tu toh bewkoof nikla, are chhata pe jaise tarbooj latkaya tha, wo tarbooj chhate ke centre ke thik neeche nhi tha, jisse chhata niche girte time tedha ho jata aur proper uplift nhi milta, aur girne ki raftar ko sahi se dheema nhi kr pata. Tarbooj tape se chipkane ke bajaye agar dhaage se latka ke aur dhage ko chhate ke handle pe bandh ke gurata toh tarbooj ka weight chhate k bicho bich padta aur chhata girte time tedha nhi hota, aur shayad tarbooj phutne se bach jata

 • Sonam Ahuja
  Sonam Ahuja 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  #wastage of food😞😞

 • Anand .T. Shukla
  Anand .T. Shukla 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tere pas dimag ki digri shayad nahi hai ! Phir bhi you tiub chala raha hai ?

 • Yajat Thakkar
  Yajat Thakkar 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Isske baad बर्तन vohut chamka hoga 😂

 • Ranjeet yadav
  Ranjeet yadav 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai rashi se bandh k fir chhate k dande ko latkana tha fir achhe se utarta tha

 • BUNGS GAMING
  BUNGS GAMING 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Aquafina wale strike lagadenge😂

 • Kumar Pankaj
  Kumar Pankaj 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  bhai yash humare desh me 7 ya fir 8 inch ki shell aate hai ..kyunki avi tak shayad 5 inch ki shell hi dekhte aa rahe ...ya maximum 6 v shayad dekha tha kuch saal pehle ....

 • Shivendra singh
  Shivendra singh 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sir ek kam kariye.. chaate ko balance karne k liye chaate me kuch hole kar dijiye.. jisse chahte Kuch air pass ho sake air balance bana rahe.. fir dekhiye ap.. original parshoot me bhi hole isliye hota hai taki balance bana rahe. Plz sir try it once again.

 • Hollywood Movie's
  Hollywood Movie's 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  chaata low grade ka hai

 • Abhishek Thakur
  Abhishek Thakur 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kis kis ko lgta hae yash has out of contents 🤔🤔

 • Raja 02 Pakistan
  Raja 02 Pakistan 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Eid Mubarak

 • Sonu Chaudhry
  Sonu Chaudhry 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai yah Sky shot ka price kya hai

 • Mayank Thakur
  Mayank Thakur 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  W

 • Rais Khan
  Rais Khan 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Soil gada gad

 • MS. entertainer
  MS. entertainer 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yash bro tell that if we do in in pure water and then we can drink it also is there is any harm in the water Or it is pure

 • Sameer Rsis
  Sameer Rsis 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice body 👌 🔥🔥😁🔥💯😍😘 😉🥰💪

 • BUNGS GAMING
  BUNGS GAMING 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yaha pine ko mere pas chota sa drink nhi hai aur bhai ne kardi sab barbad😂💔

 • Aakash Shetija
  Aakash Shetija 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  3:42 video start

 • Bikash Bhoi
  Bikash Bhoi 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai ek sky shot ko soyake rakho fir dekho maja

 • surendra kishore
  surendra kishore 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Content kahaan hai?

 • Irfan Tak
  Irfan Tak 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tatthi wala vdo....😒😒😒

 • Ashutosh Kumar
  Ashutosh Kumar 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai ye building kb bn kr complete hoga🤣

 • Zayn Malik
  Zayn Malik 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai dua kma zyada h agr pese

 • Only best tik tok
  Only best tik tok 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  bhaut nuksan kiya hai bhai aap ne

 • ŞERİFE AYDIN
  ŞERİFE AYDIN 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bardaktaki nedir

 • Ajeet verma
  Ajeet verma 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kon kon Indian hai , 🇮🇳🇮🇳 is tirange ko like karo

 • VLOG WITH ROBIN
  VLOG WITH ROBIN 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Don’t waste food bro pls 🙏

 • sunny sufuji
  sunny sufuji 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bosdike k centre of mass samje ho chutiye

 • Thorium
  Thorium 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Please tell me what is the song in the background

 • Rohit Kumar
  Rohit Kumar 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  #Reason ye tha...ki tarbuj umbrella k ek side bandha tha jis karan se uss side dabau ban rh tha ar isi karan wo shi se udd nh pa rh tha..ar niche ja kr phat gyy

 • umair khan
  umair khan 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  good

 • Reveal The Universe
  Reveal The Universe 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Why are you waste drink????? Stupid....

 • Ayush Raj
  Ayush Raj 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai gravitational pull kam nhi lagta......chate ne air resistance enhance kiya.

 • Ajeet verma
  Ajeet verma 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Who's fan are you 1. Yash bhai 2. Pub g

 • Ravi Agarwal
  Ravi Agarwal 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mai to bas, Haan ji ki haal chaal sunne k liye Video dekhta hu😂😂😂

 • Himanshu Malhotra
  Himanshu Malhotra 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Same chakoo hai na sabke pass

 • Deblina bhattacharya
  Deblina bhattacharya 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Waste of money

 • TC aawaz
  TC aawaz 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yeh building tumhara hai yash bro

 • Mani Chahal
  Mani Chahal 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai do umbrella ek saath lgaa k dekho

 • tecnical boy kushagra
  tecnical boy kushagra 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Best

 • tecnical boy kushagra
  tecnical boy kushagra 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wo

 • shivanandappa k t
  shivanandappa k t 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  nahi

 • Manav Khandelwal
  Manav Khandelwal 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Aayushisharma1.0 follow me Instagram plez

 • ANUBHAB DAS
  ANUBHAB DAS 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  try umbrella human drop test...-hold the umbrella and jump down

 • Vidhya Dalve
  Vidhya Dalve 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai khana waste mat karo garib log abhi bhuke hea🤨🤨

 • Sathi Das
  Sathi Das 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ohoo thanks

 • Rohit Verma
  Rohit Verma 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Maha jjantu

 • PuBG LoVeR
  PuBG LoVeR 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Agr ye kisiko deta to dua milti or support bhi

 • Entertainment cloub
  Entertainment cloub 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  छाता के हेन्डेल से मत बान्धो...हेन्डेल से थोड़ी बड़ी रस्सी से कुछ नीचे कर के बान्धो.... सायद तब balance हो जाये ...

 • HKBHD techtherapy
  HKBHD techtherapy 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kabhi bhi experiment kamyaab nhi hota tumahara

 • Easy Way To Learn
  Easy Way To Learn 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Whats on 5:.52

 • rahul Prajapat
  rahul Prajapat 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Iska senter to thik se bna leta tbhi kam krta

 • MEENAKSHI KETHAVATH
  MEENAKSHI KETHAVATH 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Alanti panulu cheyyodd boss Ani andariki cheppavalle suscid cheskunte 😭😭😭😭😭

 • Omprakash Sahu
  Omprakash Sahu 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sota sotaeol

 • Digambar Swain
  Digambar Swain 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  lemborgini tray karo chata ke shath

 • sinha ji
  sinha ji 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  kuch v

 • Vivek Srivastava
  Vivek Srivastava 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Next time tum umbrella ke saath kood jana, itna bakwas experiment I never in my life. I think last time you did the same with SOFT DRINK bottle.

 • Kushal Singh
  Kushal Singh 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mujhe. De do

 • Lochan Baghel
  Lochan Baghel 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai teri har video m ad hoti h

 • azfer Khan
  azfer Khan 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  last scene was very funny😂😂🤣🤣🤣😆😆

 • Jayesh Garg
  Jayesh Garg 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  who always skip sponsor hit a like there

 • Jayesh Garg
  Jayesh Garg 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  who is seeing this during lockdown

 • Rajesh Kukreja
  Rajesh Kukreja 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai Mr Indian hacker se khuch sikho tumhare pass dimag nahi h. Khuch sikho. Faltu kam bahut zada karte ho rohilla ji

 • HORI LAL GANGWAR
  HORI LAL GANGWAR 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mango Mango को फेको

 • Rajesh Kukreja
  Rajesh Kukreja 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Gadha har video par ek hi app ki advertisement karta h nashela

 • Rajesh Kukreja
  Rajesh Kukreja 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pagal h bevda kam dimag ka padah likha gawar h nashu

 • madan singh
  madan singh 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai isse acha muje de deta 1 botel

 • Deepak rathore
  Deepak rathore 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  भाई यह तरबूज अभी किसी गरीब आदमी को दान कर देता तो वह ज्यादा अच्छा करता है एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा

 • MYsTERiOUS BEaST
  MYsTERiOUS BEaST 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  It's nothing rather than wastage of things...

 • kanwar singh
  kanwar singh 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai building ke construction kiyu ruke hai ???

 • technical group ns
  technical group ns 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sir agr salfurik acid body me chla jay to kya hoga

 • yashvinder khampura
  yashvinder khampura 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhi iske barud Kha melege please reply karna

 • Sujit Cloth
  Sujit Cloth 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kuch aur bhi chatte me bandh Kar try karo Yash bhai

 • SANDY KARGWAL
  SANDY KARGWAL 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Concrete beam ki wjh se pipe khich nhi rha shi se🙄🙄

 • Nihal Sharma
  Nihal Sharma 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhkk time waste kiya!

 • akmal hassan
  akmal hassan 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  7:30 marampatti and fitugram in delhi

 • Bacha Khader
  Bacha Khader 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yash bhai l am your big fan 😍😍😍

  • Bacha Khader
   Bacha Khader 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   My name is shibashish nath

 • Monu Bairwa
  Monu Bairwa 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Discription to Khali h

 • keshu godhaniya keshu godhaniya
  keshu godhaniya keshu godhaniya 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yasha bhai apaki jo fevre bnduk he vo muje chahiye

 • poonam bhardwaj
  poonam bhardwaj 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Vansh good

 • Prakash Shetty
  Prakash Shetty 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  bhai coke ka paisa garib ko deta toh

 • youth brothers
  youth brothers 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I m thinking why he is not standing

 • Sahil Gaming
  Sahil Gaming 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Who noticed the squirrel on the right side on the wall in first 30 seconds

 • G Sirnu
  G Sirnu 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Fake nenu try cheasaanu ela but still I am live

 • Ram Deshmukh
  Ram Deshmukh 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bosadike food kayu waste karayache

 • Bacha Khader
  Bacha Khader 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai itna coldrink waste karne sa acha kisi garib ko da data😢😢😢😢

 • Ram Deshmukh
  Ram Deshmukh 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Please don't waste food or have to report your channel

 • Gaurav Bhardwaj
  Gaurav Bhardwaj 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai boiling oil ki undeer liquid nitrogen daal kar dekho ek naar kya hoga

 • Gaurav Bhardwaj
  Gaurav Bhardwaj 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Arre mere yarr khane ki chizzo ke saath mat kiya kar experiment

 • Guljar studio Tv
  Guljar studio Tv 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Coca Kola Tumne Barbad kar di

 • kaustubh sonar
  kaustubh sonar 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhayya ek bar balence karke feko

 • VATTIKULLA LATHA
  VATTIKULLA LATHA 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  What the hell

 • Shakil Ahmed
  Shakil Ahmed 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai ye video raat mein shoot karna tha maza aa gaya hota par koi baat nahi isme bhi azad aaya