Chapati Hindustani Gamer
Chapati Hindustani Gamer
 • 101 ਵੀਡੀਓ
 • 489 979 598 ਦ੍ਰਿਸ਼

ਵੀਡੀਓ

I CRAFTED GRAPPLING HOOK IN HYPIXEL | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 17
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2773 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
High Speed Train | GTA 5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2184 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
BANDER KILLED GODZILLA | GTA 5 | #Slender Man 2 #18
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3075 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I CRAFTED AIMBOTING BOW IN HYPIXEL | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 16
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3146 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
BOOOM | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3387 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I SAVED MY FRIEND FROM VIRUS | METRO EXODUS (END)
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1518 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
HITESH KS carried GRANNY! | HUMAN FALL FLAT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2799 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
MUJHE SPIDER PASAND NAHI HAI | Metro Exodus #13
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8410 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
NEW Dadi Ji *Extreme Mode* (Free Game)
ਦ੍ਰਿਸ਼ 12011 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
MEIN BIG FOOT KO NORTH YANTON LE GEYA | GTA 5 GAMEPLAY
ਦ੍ਰਿਸ਼ 26912 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
HULK KA PRIVATE Military Island | GTA 5 | #Slender Man 2 #17
ਦ੍ਰਿਸ਼ 37913 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I FOUND SIRAN HEAD!!! | SIREN HEAD
ਦ੍ਰਿਸ਼ 14514 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
BEAR KO VIRUS HAI !!!! | Metro Exodus #12
ਦ੍ਰਿਸ਼ 23115 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I CRAFTED SKELETON MANGLOO IN HYPIXEL | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 15
ਦ੍ਰਿਸ਼ 50616 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
STEALING THE TRAIN FROM BAD GUYS | Metro Exodus #11
ਦ੍ਰਿਸ਼ 19817 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
FUNNY DADA JEE 😜 | HAPPY WHEELS PART 5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 24318 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
BIGGEST EARTHQUAKE IN LOS SANTOS | GTA 5 | #Slender Man 2 #16
ਦ੍ਰਿਸ਼ 47519 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DUBAI KA BECON TOWER | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 43520 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
CUTE ZOMBIES HAHA | Metro Exodus #10
ਦ੍ਰਿਸ਼ 10421 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
WHERE IS THE ARK ???? | Metro Exodus #9
ਦ੍ਰਿਸ਼ 11022 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I FOUND DIAMONDS IN END???? | RL CRAFT PART 6 (FINAL)
ਦ੍ਰਿਸ਼ 26123 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ICE DRAGON is CRAZY | RL CRAFT PART 5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 23724 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
FUNNY ICE LEVEL !!! | HUMAN FALL FLAT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 23525 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
BANDER IS *EVIL* | GTA 5 | #Slender Man 2 #15
ਦ੍ਰਿਸ਼ 43626 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
END ISLAND??? | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 14
ਦ੍ਰਿਸ਼ 34127 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
VERY BAD IDEA.... | Metro Exodus #8
ਦ੍ਰਿਸ਼ 14428 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
CAPTAIN AMERICA ESCAPING POLICE AFTER ROBBING BANK | GTA 5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 29329 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
THIS WAS A SCARY JOKE | Metro Exodus #7
ਦ੍ਰਿਸ਼ 161ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
TIME TRAVEL TO DUBAI | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 556ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I KILLED HEROBRINE | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 373ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
HEROBRINE is soo WAEK | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 282ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
YEH HAI GOD | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 277ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
WITCH Experiment! | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 284ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Magma Queen IN DEEP CAVE??? | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 254ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
HEROBRINE KA KABRISTAN!!! | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 366ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Herobrine ka ghar mil geya!!! | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 430ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BLAZE ISLAND UNLOCKED!!! | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 13
ਦ੍ਰਿਸ਼ 327ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FURNITURE SHOPPING!!! | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 12
ਦ੍ਰਿਸ਼ 350ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
NETHER PORTAL GTA 5 MEIN KESSE?? | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 291ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ESCAPING MONSTER PRISON | ROBLOX
ਦ੍ਰਿਸ਼ 245ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
MOST DANGEROUS ISLAND??? | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 11
ਦ੍ਰਿਸ਼ 405ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Secret Underground DOOR MAIN MAT JANA??? | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 10
ਦ੍ਰਿਸ਼ 460ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I UNLOCKED SAND ISLAND | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 9
ਦ੍ਰਿਸ਼ 378ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
MAIN MOUNT CHILIAD PER HU (HIDE AND SEEK) | GTA 5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 275ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FUNNY PICNIC ROLEPLAY | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 336ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
TELEPORTING MACHINE !!! | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 8
ਦ੍ਰਿਸ਼ 320ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
*TORNADO* A GEYA, BHAGOOOO !!! | Roblox
ਦ੍ਰਿਸ਼ 452ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Aliens Ka Hamla | GTA 5 ONLINE
ਦ੍ਰਿਸ਼ 189ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CHRISTMAS ISLAND | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 7
ਦ੍ਰਿਸ਼ 290ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BUYING F1 CAR FOR $99,999,98 | GTA 5 ONLINE
ਦ੍ਰਿਸ਼ 231ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
DIAMOND MANGLOO | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 6
ਦ੍ਰਿਸ਼ 531ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I FOUND HER IN SKYBLOCK | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 296ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
WE ARE LOST | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 423ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
YOU TOUCH ME, YOU DIE | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 569ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ISLAND TRAVELING | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 4
ਦ੍ਰਿਸ਼ 353ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I FIND DIAMONDS IN SECRET CAVES | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 3
ਦ੍ਰਿਸ਼ 342ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
AWESOME HOUSE | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 2
ਦ੍ਰਿਸ਼ 412ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
SKYBLOCK on HYPIXEL | MINECRAFT | Skyblock 2 Part 1
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3232 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FLOOR IS FIRE !!! | Human Fall Flat
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4232 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BIGGEST PLANE | GTA 5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3252 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This game is hilarious! | ROBLOX
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3142 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yeh TREASURE Mera Hai in Roblox Egypt Story! | ROBLOX
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3852 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
THAT IS THE BIGGEST WITHER EVER !!! | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2272 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ISSI Parkour KO KARNA MUSKIL HAI!!! | Roblox
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7822 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
MERA FLAG WAPIS DE | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3942 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
LOGGY MEIN KAHA HU (Funny Hide and Seek) | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5822 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BHAAAAG LOGGY !!!! | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5672 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FOOTBALL MATCH | Minecraft
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3232 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
zombies apocalypse | PIXEL GUN 3D
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1272 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
OMG LOGGY BAN GAYA VAMPIRE | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3452 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I Play MINECRAFT Wearing A BLINDFOLD! | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3172 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I AM POLICE AND LOGGY IS THIEF | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3372 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I am playing CSGO | Minecraft
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3772 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
LOGGY WOH MERA BED HAI (BED WARS) | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8492 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
YOU STAND IN ONE PLACE YOU DIE 😂(MULTIPLAYER) | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4862 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
MINI GAMES | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5812 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
THE BIGGEST FIGHT EVER 😂(MULTIPLAYER) | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5702 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
NAUKRI PER ARRESTING | GTA 5 | POLICE WALLA #7 (END)
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2282 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
NAUKRI PER LAMBORGHINI | GTA 5 | POLICE WALLA #6
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4552 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
NAUKRI Per Police Ne Challan CATA | GTA 5 | POLICE WALLA #5
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2002 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
POLICE WALLE KA BANGLA | GTA 5 | POLICE WALLA #4
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2012 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
TREVOR POLICE WALA KI NAUKRI | GTA 5 | POLICE WALLA #3
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2002 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
TREVOR ki NAUKRI LAGGI | GTA 5 | POLICE WALLA #2
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5222 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
WAYS TO DIE | HAPPY WHEELS PART 4
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2842 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ROBBING THE DIAMOND CASINO | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6032 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
POLICE ESCAPE WITH SCRAMJET | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2402 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CASINO ROBBEY IS NEARLY READY | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1222 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
YE TOH CASINO MEIN KAAM KARTA THA? | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1263 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Impossible mission | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1543 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
PRISON PER HAMLA | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1613 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
LOSE THE COPS | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1373 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
WEAPONS CHORI KARNE HAI | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1833 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
FAMILY KE SAATH (BOLLYWOOD) CHALLENGE
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1343 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
DEAGLE ONLY PUBG CHALLENGE | PUBG MOBILE
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1153 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I AM HACKING MY OWN CASINO | GTA 5 ONLINE | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3003 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Aliens Ka Hamla | HAPPY WHEELS PART 3
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3953 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
MINECRAFT But TORNADO!!! | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6113 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
BEST ONLINE MISSION??? | GTA 5 Online | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1183 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
CASINO ROBBERY KA PLAN BANAYA LESTER NE | GTA 5 Online | CASINO HEIST
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2193 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
TIME PORTAL KA RAAZ | MINECRAFT
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7073 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • Anas Iqbal
  Anas Iqbal 20 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  You are pro 😉💪

 • ziyan irshad
  ziyan irshad 48 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Fucking video

 • Govind Rajput
  Govind Rajput ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  आओईएईओई

 • Anas Iqbal
  Anas Iqbal ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  I give this series 7000/7000

 • Anas Iqbal
  Anas Iqbal 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Itni late video kyon banai

 • Pramila Mahat
  Pramila Mahat 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  kabhi flare gun ki goli nahi uthata to kabhi drop nahi loot ta nooob gamer chapati

 • Pramila Mahat
  Pramila Mahat 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  you are nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooob khelna nahi ata

 • Geetesh's Computer Gaming and Video
  Geetesh's Computer Gaming and Video 6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  can you tell me it's server ip address

 • The Super Perfect Movies
  The Super Perfect Movies 6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Shield ko inchand karo

 • Kishan bhai Thakur
  Kishan bhai Thakur 6 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Mere dost banogi

 • satarupa banerjee
  satarupa banerjee 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please play ninja samurai assassin hero 6 5 3 or 2

 • kamlesh singh
  kamlesh singh 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Joker bandar

 • LF Gamer
  LF Gamer 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  200 rs kato over acting kaa

 • banita lenka
  banita lenka 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Chapati bhaiya please play with bander or loggy bhaiya Those who want that Chapati bhaiya will play with bander or loggy bhaiya please like 👇👇👇👇👇👇

 • RAKSHIT JUGLAN
  RAKSHIT JUGLAN 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Kill chori sada ho gya! Haha😂🤣

 • Amita Faria
  Amita Faria 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Minecraft hipixel 1 hour video please

 • Abhi Yadav
  Abhi Yadav 12 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  W1rre6 a little too many people to see you

 • Sushm Singh
  Sushm Singh 13 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Bander face review

 • Puja Rani
  Puja Rani 14 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  So cool

 • Parvati Maharjan
  Parvati Maharjan 14 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Granny

 • Fateh times
  Fateh times 19 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  sell diamond

 • Shabana Khan
  Shabana Khan 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Lekin lekin by granny game Kaise Khele

 • Liza Sahoo
  Liza Sahoo 21 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Sea of thieves ki series continue karo

 • Bhavna Patil
  Bhavna Patil 22 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Black panther mod karo na please

 • Kalpana Singh
  Kalpana Singh 25 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Bro slender man 2 where is the video plz upload it

 • Irfan Haroon
  Irfan Haroon 27 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Loogy Bhai ap apni hotel wali series mai evil nun dekha ho

 • Nazma HOSSAIN PRODHANI
  Nazma HOSSAIN PRODHANI 29 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai aap to hamesha best hi rahoge

 • malik abdul Hadi
  malik abdul Hadi 29 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Broad name of this car is Lamborghini terzo

 • simanti dasgupta
  simanti dasgupta 31 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  app cid mai daya ho

 • alven john
  alven john 31 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Herobrine ne

 • Neeraj Gogia
  Neeraj Gogia 32 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Bandar is very powerful

 • Bsf GAMAR
  Bsf GAMAR 33 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  This work herobrine

 • Amna Naveed
  Amna Naveed 34 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Make drone bike orange

 • Gopal krishna Mishra
  Gopal krishna Mishra 35 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Use bane of athropods 5 for one hit kill spiders

 • PATIL ARUNA
  PATIL ARUNA 35 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Bed wars

 • bittu kumar
  bittu kumar 36 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please make 19 part of slenderman#2

 • Miit sanjay singh Singh
  Miit sanjay singh Singh 37 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  chapati by andar Dragon ko marne ki video banao

 • arvind kumar
  arvind kumar 37 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  bamaibhaiplzonevideodudetheftwarsplz

 • AKANKSHA RATHI
  AKANKSHA RATHI 39 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Subnautica khelon

 • Anita Dhat
  Anita Dhat 39 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  It is herobrine

 • Gopal krishna Mishra
  Gopal krishna Mishra 39 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  You picked up dirt not ender pearl

 • timi agarwal
  timi agarwal 39 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part of Ender dragon

 • Shashi Parmar
  Shashi Parmar 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Daily GTA 5 videos dalo

 • timi agarwal
  timi agarwal 41 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part of Ender dragon farm

 • Necham Limbu
  Necham Limbu 42 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  You kill herobrine

 • timi agarwal
  timi agarwal 42 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please Next part of Ender dragon farm

 • Bandana jha
  Bandana jha 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Your video are very Awesome

 • timi agarwal
  timi agarwal 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part Ender dragon farm

 • timi agarwal
  timi agarwal 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part Ender dragon farm

 • timi agarwal
  timi agarwal 46 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part Ender dragon farm

 • timi agarwal
  timi agarwal 46 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part Ender dragon farm

 • timi agarwal
  timi agarwal 46 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part Ender dragon farm

 • timi agarwal
  timi agarwal 46 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part Ender dragon

 • Drimi Thakuria
  Drimi Thakuria 47 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Chester chapati bumpy

 • timi agarwal
  timi agarwal 48 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part of Ender dragon farm

 • shafiul kayum
  shafiul kayum 48 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Guys subscriber and like is video

 • timi agarwal
  timi agarwal 48 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please next part of Ender dragon farm

 • Jony Arifin
  Jony Arifin 49 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Herobine's tnt

 • suman lata
  suman lata 51 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  We need a close look of slender Man 😡😡😡😡😡😡😡😡😡 Well why are you afraid of those cute slendrina and Slenderman pammi Bhai 😅😅😅😅

 • Gopal krishna Mishra
  Gopal krishna Mishra 53 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  You have water breathing potion

 • Iqbal Shak
  Iqbal Shak 53 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Hello mummy bhai aapka sabse favourite Yahoo subscriber Apne channel per free fire live video dalo na

 • Monika Das
  Monika Das 55 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Logy has done that

 • Manisha Joshi
  Manisha Joshi 57 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Please make next part early

 • Shaik Dawood Ullaha
  Shaik Dawood Ullaha 58 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

  Hello JAL se jal minecraft ki video live at 4 PM because what am I do in minecraft trial I have to say please please please

 • richa Srivastava
  richa Srivastava ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Why r u posting videos so late

 • Gopal krishna Mishra
  Gopal krishna Mishra ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  If your nether portal is enough big ghast can come to overworld

 • Latika Srivastava
  Latika Srivastava ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bandar bauhot. Khaternak hai

 • Saksham Shakya
  Saksham Shakya ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai time ko slow karke us par basuka maro na vo vala videodalo

 • Sushm Singh
  Sushm Singh ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bander face review

 • Poonam Bala
  Poonam Bala ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pammi bhai love from Jalandhar

 • Azan Rayyan
  Azan Rayyan ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  pammi Bhai mera naam hazaar main bhi Pakistan mein rahata hoon aur aap Pakistan se chale gaye ho kya abhi abhi bhi bahut bada fan ho

 • GAME CLUB 5
  GAME CLUB 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow 🖖

 • Abiyan Ali
  Abiyan Ali ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hero brine

 • mypet all in one
  mypet all in one ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Chapati Bhai you are proman

 • Devansh Sharma
  Devansh Sharma ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Aap boost challenge karo

 • Rajnikant Patel
  Rajnikant Patel ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai ap facescam karo

 • Kajal Mendapara
  Kajal Mendapara ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  No eye

 • Sumita Kishore
  Sumita Kishore ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you chapati bhaiya we all love you chapati bahiya

 • Moumita Shit
  Moumita Shit ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai ya ak game ma bhe hai nam Alphalt 8 and 9 par hai

 • manoj Bisht
  manoj Bisht ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Herobrin

 • Ganesh Galugade
  Ganesh Galugade ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I you place sponge in water ..... water will get disappeared

 • seva ram
  seva ram ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai apki ld kya h

 • Razia Wahid
  Razia Wahid ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bro gta 5 offline me mod menu kese late hain??

 • Md Mamun
  Md Mamun ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ya Bhaoooo nobita Kon ha

 • Julie Chouhan
  Julie Chouhan ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  hero grind I go aap agar harana chaahate hain toh aap apna whatsapp number mujhe dijiye main aapko uska video dunga aap us video ko dekh ke aap hara sakte hain rok

 • Arindam Singh
  Arindam Singh ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  5:49 thank god train stops

 • Narala Priyanka
  Narala Priyanka ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Everyone I know the sever's ip address it is mc.hypixel.net

 • Kishorilal Sharma
  Kishorilal Sharma ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Chapati Bhai free fire khelo

 • Street gaming
  Street gaming ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 • Krishna Srivastava
  Krishna Srivastava ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  That was herobrine you are in danger you need to take the help loggy and bander

 • Julie Chouhan
  Julie Chouhan ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  aur bahut pani ke andar bhi banaata hai aur zameen ke andar bhi

  • Julie Chouhan
   Julie Chouhan ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

   tak hero grind ko apne munh baba nahin milenge tab tak aap ke bol mein rahega aapko agar apna bol bachaana hai toh aap game bhi kar dijiye